|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัย
พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ผลงานและรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 727  
เข้าชมปีนี้ : 8,701  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,271  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาเพื่อ [อ่าน : 5 ครั้ง]    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์และสาขาวิช [อ่าน : 50 ครั้ง]   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน นั [อ่าน : 22 ครั้ง] ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [อ่าน : 27 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์ [อ่าน : 47 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนวิชาวิทย์ฯ [อ่าน : 45 ครั้ง]

   ประกาศคำสั่ง
รายงานการประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 4 กันยายน 2560  [อ่าน : 29 ครั้ง]
       รายงานการประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 4 กันยายน 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 41 ครั้ง]
       รายงานการประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา และตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 100 ครั้ง]
       รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา และตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมภายในวิทยาลัย
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ในโครงการ   [อ่าน : 49 ครั้ง]
       นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ในโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ ..... (อ่านต่อ)
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน  [อ่าน : 53 ครั้ง]
       นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีเฉลิมพร ..... (อ่านต่อ)
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลระบบปร  [อ่าน : 38 ครั้ง]
       วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลระบบประกันคุณภาพออนไลน์ โดยมี ดร. ประชาคม จันทรชิต รองเล ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา
  NewsPhoto
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เครื่องช่วยคนหูนวก ประเภทสมองกลฝ
ท่าน สส.ชัยวุฒิ. บรรณวัฒน์ เยี่ยมชมการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ดูรายการทั้งหมด  
 
จัดการข้อมูลฝ่ายงาน
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_ แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  MN_ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  MN_ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  MN_แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  MN_แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาการบัญชี
  MN_แผนกวิชาการขาย/การตลาด
  MN_แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  MN_แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  MN_แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์