|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัย
พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ผลงานและรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 860  
เข้าชมปีนี้ : 7,737  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,307  
  ท่าน สส.ชัยวุฒิ. บรรณวัฒน์ เยี่ยมชมการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  05-05-2560

เมือวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ท่าน สส.ชัยวุฒิ. บรรณวัฒน์ เยี่ยมชมการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ท่าน สส.ชัยวุฒิ. บรรณวัฒน์ ได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งให้กำลังใจกับนิสิตที่มาเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

  

  

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว