|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัย
พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ผลงานและรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 860  
เข้าชมปีนี้ : 7,737  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,307  
  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เครื่องช่วยคนหูนวก ประเภทสมองกลฝ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  10-05-2560


วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เครื่องช่วยคนหูหนวก 
ใน "การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2560"
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ และรางวัน Horrow award ระดับภาคเหนือมาก่อนหน้านี้อีกด้วย นับเป็นการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในการการันตรีความรู้ความสามารถของนักศึกษา และ อาจารย์ ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว