ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่องประกาศผลสอบครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ิอบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานธุรการงานพัฒนากิจการนักเรีย 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญช 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานธุรการงานพัสดุ 1 อัตรา  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ปี พ.ศ. 2560 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปี พ.ศ. 2560 
  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เครื่องช่วยคนหูนวก ประเภทสมองกลฝ 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2