ประเภท : กิจกรรมภายในวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ในโครงการ  
  นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน 
  วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลระบบปร 
  นางสาวชลธิชา การอง ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระเบียบว่า ด้วยองค์การวินักวิชา 
มีข้อมูลทั้งหมด  4  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1