|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวรจนา วิ่งเดช
  นางพิกุล ประกอบกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 76  
เข้าชมปีนี้ : 665  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 1,017  
  ลอยกระทง
  หมวด  ข่าวสารจาก อ.ฉันทนา บุญจริง   วันที่  05-02-2560


1.(P) เอกสาร่เตรียมจัดงานวันลอยกระทง Download
2. (D) ภาพงานวันลอยกระทง Downlaod
3. เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ภายนอก Click
4. Video ประกอบกิจกรรม


5. ภาพประกอบพอสังเขป

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว