|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายวุฒิภัทร หนูยอด
  นาย111111 111111
  นางสาวมนัสชนก ปันเุถิน
  นางภครพร แก้วโชติ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 101  
เข้าชมปีนี้ : 585  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 937  
  ข่าวสารภครพร
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  05-02-2560
1. (P) เอกสารเตรียมจัดงานวันลอยกระทง Download
2. (D) ภาพงานวันลอยกระทง Download
3. เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ภายนอก  Click
4. Video ประกอบกิจกรรม

http://teen.mthai.com/app/uploads/wp-post-thumbnail/SjcF2X.jpg
5. ภาพประกอบพอสังเขป


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว