|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 65  
เข้าชมปีนี้ : 609  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 961  
  วันลอยกระทง
  หมวด  ข่าวสารจาก อ.ปิยธิดา   วันที่  05-02-2560

ประกาศข่าว
1.(P)เอกสารเตรียมจัดงานลอยกระทง Download
2.(D) ภาพงานวันลอยกระทง Download
3.เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก Click
4. Video ประกอบกิจกรรม
5. ภาพประกอบพอสังเขป


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว