|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 65  
เข้าชมปีนี้ : 609  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 961  
 บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยธิดา  พวงบุหงา
เบอร์โทรศัพท์ :  0000000000
อีเมล์ :  nicetomeet-np@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  01-11-2556
  สาขาวิชา :  การโรงแรม
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูพิเศษสอน
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี บธบ.การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :