|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายวุฒิภัทร หนูยอด
  นาย111111 111111
  นายนายสุชาติ  วิลัยการ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 62  
เข้าชมปีนี้ : 677  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 1,029  
 บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นายวุฒิภัทร  หนูยอด
เบอร์โทรศัพท์ :  000000000
อีเมล์ :  sixsax357@hotmail.com
เว็บไซต์ :   http://is.chan.rmutto.ac.th
วันที่เข้าทำงาน :  01-05-2500
  สาขาวิชา :  ระบบสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  -
วุฒิการศึกษา :   
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  Web Technology
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :